Get Adobe Flash player

Notícies

IMAGE

Obra Social ”la Caixa” dimarts, 05 febrer 2019
IMAGE

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA dimecres, 06 febrer 2019
IMAGE

VISITA PRESIDENT QUIM TORRA dijous, 11 octubre 2018
IMAGE

VOLS SER SOCI? dimecres, 23 maig 2018

Centre Ocupacional

Servei de Teràpia Ocupacional (STO)

Té per objecte facilitar als seus destinataris, per mitjà una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, la teràpia ocupacional a fi que puguin assolir dins les  possibilitats de cada un la màxima integració social.

Els seus usuaris són persones amb discapacitat psíquica que estan en edat laboral i han finalitzat el corresponent període formatiu, el seu grau de disminució és igual o superior al 65% segons la valoració feta per l’Equip de Valoració i Orientació de l’ICASS i a més ha de concórrer el fet que no tinguin capacitat de treball suficient per cobrir el cost d’una plaça en el Centre Especial de Treball.

Les funcions del Servei de Teràpia Ocupacional són:

. La Ocupació Terapèutica: consistent en tasques amb les quals evitant les simples ocupacions estèrils o rutinàries, sempre que sigui possible, que la persona que utilitza aquest servei pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material satisfactori.

. L’Ajustament Personal: consistent en un conjunt d’activitats, que amb la participació directa, tenen per objectiu l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn de les persones ateses.

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Té per objecte facilitar al usuaris del Servei, un seguit d’activitats que els permeti assolir la major capacitació pel treball i per la seva màxima integració amb l’entorn.

Els usuaris d’aquest Servei són persones amb discapacitat psíquica que estan en edat laboral havent finalitzat el corresponent període d’escolaritat i que tenen capacitat productiva adequada per formar part d’un CET un cop  realitzat un període de  formació i preparació prèvies per tal d’assolir el nivell de capacitació que els permeti accedir-hi.

L'horari del Centre Ocupacional de La Torxa és de 9:00 a 14:00 hores i de 15:30 a 18:00 hores.

 

Patrocinadors

 1
 2
 3
 4
 5
 7
 9
 

 

                                                                               
       

 
 
 
 
 
 
 

Save

Save

Save

Save

Save